8. Natuur in de Biesbosch

Na de Sint-Elisabetsvloed in 1421 is er op de grens van Brabant en Zuid Holland een watervlakte ontstaan waar de mensen in die tijd vat op hadden. In de loop van de tijd zorgde eb en vloed dat door opslibbing weer land tevoorschijn kwam en de eerste planten zich konden vestigen. De eerste planten waren biezen, een echte pioniersplant die versnelde opslibbing veroorzaakte, gevolgd door riet en in een later stadium wilgen.

Door een eb en vloed beweging van 230 centimeter was het een dynamisch gebied waar weinig mensen hun karige boterham verdienden.  In 1970 kwam daar verandering in, toen door de afsluiting van het Haringvliet het tijverschil voor het grootste gedeelte verdween. Na honderden jaren konden de grienden worden gerooid en kwam er zeer goede landbouwgrond tevoorschijn.

Toch is is er verrassend veel te zien en is het aantal soorten vogels enorm toegenomen. Een verdwenen diersoort is succesvol geherintroduceerd.

Op allerlei manieren kan men de Biesbosch verkennen, waarbij de boot natuurlijk het meest voor de hand ligt.

Afdrukken E-mailadres