2. Natuurreservaat "De Dordtsche Avelingen"

In deze serie maken we kennis met het Natuurgebied "De Dordtsche Avelingen", een uiterwaard aan de Merwede. De naam schept nogal eens verwarring, velen zoeken het in de buurt van Dordrecht, terwijl het op de grens ligt van Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem.

In de winter loopt deze uiterwaard wel eens onder, dan is het een enorme plas water waar duizenden wintergasten foerageren of rusten. Valt deze in het voorjaar droog, dan komen daar veel steltlopers op af, omdat er dan veel voedsel is te vinden. Een uiterwaard is rijk aan verschillende biotopen, dat betekent dat hier veel vogelsoorten een plekje vinden om te broeden en hun jongen groot te brengen. Door deze verscheidenheid zijn er veel verschillende planten die allerlei mooie insecten aantrekken.

Er is een mooie wandelroute uitgezet, waar iedereen van de natuur kan genieten.

Afdrukken E-mailadres